Geselecteerde literatuur
•R. Hooykaas (1971): Geschiedenis der natuurwetenschappen.
•A.D. de Groot (1961): Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.