Geselecteerde literatuur:
• De tekst van het ICERD-verdrag: https://wetten.overheid.nl/BWBV0002911/1972-01-09
• Nadere onderbouwing: Mijn website over sociale mechanismen