Geselecteerde literatuur
• D.C. Lindberg (1992): The Beginnings of Western Science: The European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, 600 B.C. to A.D. 1450.
• J.B. Durocelle (1990): Europa, Geschiedenis van zijn bewoners.