Literatuur:
André Lehr (1981): De geschiedenis van het astronomisch kunstuurwerk
M. Boereboom (1947/77): Handboek van de muziekgeschiedenis, Deel I